Висше образование

中国国际广播电台

    В Китай висшето образование се разделят на следните степени: базова степен, бакалавър, магистър, доктор. Има различни видове Вузове: полувисши институт, обикновени Вузове, профилирани Вузове, дистационно обучение , Вузове за възрастни хора и други. В Китай висшето образование има 100 годишна история. Съгласно най-новите статистически данни, понастоящем в Китай има 3000 Вуза, 2/3 от тях са държавни, а 1/3 от тях са частни. В различните Вузове учат повече от 20,000,000 души. Над 17% от населението получава висше образование.

  В Китай за влизането във Вузове се полага кандидат-студентски изпит. Влиза се според класирането по успеха. Министерството на образованието на Китай или образователни ведомства в различните провинции, определят темата за изпита и определят минимум за приемането на студентите.

  Държавните Вузове са приоритетни във висшето образование. Известните Вузове са държавни. Обикновено само онези, които не са приети в държавни Вузове, или работещи, избират частни Вузове или дистационно обучение или Вузове за възрастни хора.

  През последните две години, китайските образователни ведомства полагат усилия за развитие на висшето образование, в голям размер се разширява мащаба на приемането на студенти в държавните Вузове. Получаването на магистърска степен също постигна голямо развитие.