Основно образование

中国国际广播电台

     В Китай образованието в основно училище също е задължително и не се плаща учебна такса. Но трябва да се плаща за учебни помагала и други такси.

   Образованието в основното училище в Китай продължава три години. Главните учебни предмети са: китайски език, математика, чужд език, физиология, химия, нравственост и морал, информатика, и други. Съгласно най-новите статистически данни, понастоящем в Китай има повече от 60,000 основни училища, в които учат около 60,000,000 души. Над 90% от децата на тази възраст ходят в основните училища. По-голяма част от основните училища в Китай са държавни.

   Поради това, че образованието в основното училище е задължително, при преминаването на децата от начално училище в основно училище няма нужда от изпит. Образователните ведомства съгласно мястото на училището и желанието на учениците, определят основното училище, в което учениците учат.

   Заедно с това, в селските райони децата се концентрират в централното училище с по-добри условия и живеят на интернат. В Китай се полагат усилия за развитието на дистационното образование, с цел да се осъществи целта за общо използване на образователните ресурси в различните райони.