Начално образование

中国国际广播电台

      

В Китай от 6 годишна възраст децата тръгват на училище. Съгласно Закона за задължителното образование, държавата провежда безплатно образование на децата в училищна възраст. Началното образованието в Китай продължава шест години. Главните учебни предмети са: китайски език, математика, наука, чужд език, нравственост, музика, спорт и други. Съгласно най-новите статистически данни, понастоящем в Китай има повече от 400,000 начални училища, в които учат 120,000,000 деца. Повече от 98% от децата ходят на училище.

    По-голямата част от началните училища в Китай са държавни. Децата отиват в училище, което се намира по-близо до мястото на живеене. Понастоящем китайските образователни ведомства полагат усилия за подобряване на учебните условия на онези училища с по-лоши условия с цел децата от различните места равноправно и по-добре да получават  задължително образование. Заедно с това в някои селски райони, където хоратата живеят не компактно, се създава централно основно училище с по-добри учебни условия, в което децата могат да живеят в интернат.