Предучилищно образование

中国国际广播电台

       Предучилищното образование е именно образованието на децата до 6 години.

В Китай предучилищното образование се провежда в детските гранини или предучилищни класове. Китайските образователни ведомства, с оглед характеристиките на децата от различните възрасти изработват програми за обучение. Различните образователни учреждения съгласно програмата обучават и възпитават децата по език, математика, жизнени навици и други.

 В Китай обикновените детски градини приемат децата от 3 до 6 възраст. Има и детски градини, които приемат по-малки деца. Понастоящем в Китай има около 150,000 детски градини. Само 30% от децата на тази възраст получават образование в детските градини. Поради различни причини като възраст, финансови причини и други, много от  децата на тази възраст остават в къщи.

  Китайските детски градини се разделят на два вида - държавни и частни. По-голяма част от държавните детски градини имат по-дълга история и притежава опит и традиции в образованието и са с ниска такса.

 А частните детски граниди са с по-скъпа такса. Различните частни детски градини се характеризират с различни специфики. Те съгласно нуждата от пазара коригират своите методи на обучение на децата. Наред с развитието на пазарната икономика, броят частните детски градини постепенно се увеличава. Понастоящем в Китай частните детски градини заемат около 30% от всички детски градини.