Образователната система -

най - многобройната в света

中国国际广播电台

      

   Китай е страна с огромно население в света. В Китай хората, учащи в различни образователни учреждения са многобройни. Понастоящем в Китай образователната  сфера е най-голямата в света. В Китай повече от 200,000,000 души учат в различни учебни заведения.

    В Китай образованието се разделя на следните категории: предучилищно образование, начално училище, основно и средно училище и висше образование. От първи до девети клас образованието е задължително. Учениците от първи до девети клас не внасят образователна такса, всяка година плащат само за учебни помагала.

   Китайското правителство придава голямо значение на развитието на задължителното образование от първи до девети клас. Чрез положените усилия, внедряването на задължителното образование се е увеличило от 80% до 90%.

    В следващите няколко години, китайското правителство ще постави за главна задача въвеждането на задължителното образование до девети клас в селата, както и развитието на висшето образование. Целта е всички деца да отиват в училище и да се създадат най-добрите Вузове в света.