Китайски битови жилища

中国国际广播电台

      Битови жилища са най-основен и популярен модел на архитектурата. Поради различията в природните условия и традиции, китайските битови жилища също отразяват разнообразни стилове.

  Главният и традиционният стил на националността Хан са жилищата, построени според принципа на симетрия. “Си Хъюан” е най-типична форма на жилищата в Пекин. Дворът се дали на предна и задна част. Главната стая се намира в центъра на двора и е разположена в северната част и гледа на юг. Там е мястото за провеждане на домашни ритуали и посрещане на цени гости. Другите помещения се намират встрани, те са по-малки и по-тесни, дълги коридори ги свързват заедно. “Съ Хъюан” представлява древния мироглед на китайците, както и семейна система. Обикновено, дворът е широк и в него винаги се засаждат цветя и дървета, а понякога в средата на двора, в големи глинени съдове може да видите червени златни рибки. “Съ Хъюан” е спокойно и уютно място за ежедневието на пекинците.

  Преобладаващото мнозинство жилища от северната и североизточната част на Китай също са от този тип.

“Съ Хъюан” в Пекин

“Тан У” и  “Ту Лоу”

     
Битовата архитектура на китайските национални малцинства също е разнообразна. Главните жилища на Син Дзян Уйгурския автономен район, намиращ се на северозападен Китай са с равен покрив, глинени стени и големи дворове. А в Тибет хората живеят в движещи палатки, а националностите от югозападните райони живеят в дървени постройки в стил “Ган Лан”.

   Бамбуковите павилиони на националността Дай също са много специфични. Жилищата на малцинството Мяо и Ту са построени обикновено върху наклони, нямат основа в земята, а са изградени върху колони.

       Архитектура на китайските национални малцинства


 
Битовата архитектура на китайските национални малцинства също е разнообразна. Главните жилища на Син Дзян Уйгурския автономен район, намиращ се на северозападен Китай са с равен покрив, глинени стени и големи дворове. А в Тибет хората живеят в движещи палатки, а националностите от югозападните райони живеят в дървени постройки в стил “Ган Лан”. Бамбуковите павилиони на националността Дай също са много специфични. Жилищата на малцинството Мяо и Ту са построени обикновено върху наклони, нямат основа в земята, а са изградени върху колони.
 

Пещери в Северен Китай и жилищата в древните градове

      
В Северен Китай и средното и горното течение на река Хуан Хъ се намират много жилища – пещери. В льосовите райони, като провинция Шан Ши, Ган Су, Хъ Хан, Шанши и др., местните жители изкопавят пещери в естествените льосови скали, и обикновено ги свързват една с друга, а отвътре ги иззидват с тухли. Пещерите са прохладни през лятото, топли през зимата, а и не заемат орна земя.

  Освен тези пещери, в Китай са запазени и древните градове, а в тях все още живеят хора. Сред тези древни градове, Пин Йао, провинция Шанси и градът Ли Цзян, провинция Юннан са най-известни, и са вписани в Списъка на паметниците на ЮНЕНСКО през 1998г.

    Градът Пин Йао е бил построен по време на династия Мин и е бил административен център. Досега, градските стени, уличките, жилищата, магазинчета, както и храмовете в града са все още запазени в оригиналния им вид. Градът Пин Йао е жив пример на древната китайска история, и е важно място за изследване на развитието на китайския бит, икономика, култура, архитектура и изкуство.

    Градът Ли Цзян е бил построен по време на династия южен Сун, и съчетава архитектурната специфика на местната националност Наси и чуждестранните стилове. Улиците в града са построени без ограничения, които се спазват в строителството на градовете в централния Китай, няма и високи стени, които опасват града да го предпазват. Езерото Хейлон е главният воден извор на града, течението се разделя на много малки потоци, които образуват водна мрежа, която не само украсява града, но и създава благоприятна природна среда.

гр. Ли Цзян