Религията в Китай

中国国际广播电台

     Китай е страната с различни вероизповедания, главните са Будизъм, Даоизъм, Ислям, Католицизъм и Протестантство.

    В Китай повече от 100 милиона души изповядват различни видове религии. Местата за религиозни ритуали са 85 хиляди с 300 хиляди религиозни служители. В цялата страна има над 3000 религиозни организации и 74 религиозни учебни заведения.

    В страната общокитайските религиозни организации са Китайската будистка асоциация, Китайската даоистка асоциация, Китайската ислямска асоциация, Китайската патриотична католическа асоциация, Комитетът на патриотичното движение на протестантите на Китай, Китайската протестантска асоциация и др.

    Ръководителите и управлението на различните религиозни организации се избират според норми и правила на самите организации. Религиозните дейности се извършват самостоятелно. Религиозните учебни заведения се откриват според нуждите. Публикуват се религиозни книги, списания и други издания.