Културата в националните райони

中国国际广播电台

       За да се запазва и развива културата, в малцинствените райони са създадени асоциации на писателите, театралните дейци, музикантите, танцьорите, режисьорите, фотографите и други организации. В някои ВУЗове се откриват допълнителни специалности по литературата на дадена националност, създават се институти по музика, театър, филми и др., които подготвят много специалисти в тези области. Като например, в областта на националната медицина, сега в Тибет, Вътрешна Монголия и Синджиан има училища, специализирани в обучението по медицина в малцинствените райони.

Досега в страната са подготвени много известни писатели и художници от малцинствата. Като например известният писател от националност Ман, Лаошъ, поетът от националност Дай, Кан Минин, писателят от националност Хъджъ, У Байсин и др. Създават се голямо количество професионални и непрофесионални ансамбли, които често изпълняват концерти в малцинствените райони.

   Публикувани са редица материали и издания за литературата и изкуството в националните райони. Като напримир “Сборник на китайските фолклорни песни”, “Сборник на китайската театрална и оперна музика”, “Сборник на фолклорните музикални инструменти в националните райони на Китай”, “Сборник на китайски мелодии”, “Сборник на фолклорните танци в националните райони на Китай”, “Китайския театър”, “Сборник на китайските фолклорни приказки”, “Сборник на китайските песни”, “Сборник на китайските поговорки” и “Сборник на китайската естрада”.

Развиват се и списанията на малцинствената литература и изкуство. В момента в страната има повече от 100 вида списания за литературата и изкуството в националните райони. В някои райони има и специални списания за поезия, музика, художество, филми, драматургия и др., от които над 20 вида са издадени на писмеността на самата националност. Броят на публикуваните книги, вестници и списания в националните райони в страната очевидно се увеличават, само видовете на издадените книги с писменостите на малцинствата достигат до 3400.