Образование в малцинствените райони

中国国际广播电台

    Образованието е основа за развитието на науката и техниката. Китайското правителство предприема редица мерки за развитието на образованието в малцинствените райони. Те включват: помощ на националностите за развитие на образованието, създаване на управленческо ведомство, стимулиране на съставяне на учебници за националните писмености, засилване на подготовката на преподавателите, влагане на повече парични средства в образованието, създаване на различни видове училища, отговарящи на особеностите на малцинствените райони и организиране на помощ от развитите райони в страната.

    Освен това, китайското правителство също предприема редица ефективни мерки за подпомагането на развитието на училищното образование в малцинствените райони. Създават се различни видове начални, средни и висши училища. В началните и средните училища се използват за обучение националните езици. Благодарение на това броят на учениците и студентите от малцинствата значително се увеличава. В националните райони също са създадени ВУЗове, които подготвят няколко стотин хиляди студенти от различни националности.

    Според данните в момента, всички 55 малцинства в Китай имат свои студенти, някои от тях имат аспиранти и доктори.

(Централен университет на националните малцинства)