Науката и техниката в националните райони

中国国际广播电台

     За развитието на науката и техниката в националните райони, китайското правителство предприема редица благоприятни курсове, като подготвяне на технически специалисти от националните райони, приемане на студентите от малцинствата във ВУЗовете и откриване на специалностите, които липсват в малцинствени райони.

    Едновременно с това, китайското правителство повишава равнището на сегашните технически специалисти чрез преквалификация, помага на тези райони да привлекат специалисти и модерни технологии, да подобрят традиционното производство и продукти, с цел повишване на икономическата печалба, както и създава и усъвършенства системата за разпространението на технологиите, особено разпространението и обучението по практически технологии в тези райони.

    В областта на работните и битовите условия държавата също изработва приоритетна политика за поощряване техниците да работят в тези райони. Заедно с това, правителството засилва помощта от развитите райони в страната към малцинствените райони, като организиране на семинари, кратковременни командировки на специалистите, техническо сътрудничеството и помощ в подготовката на техническите специалисти за малцинствените райони. В момента в различните малцинствени райони са създадени органи и ведомства за научни изследвания, свързани с народната икономика, живота и спецификата на националностите.

    Статистическите данни показват, че в момента учените и инженерите от малцинствените райони са около 100 хиляди и те са  важна сила за развитието на науката и техниката. Някои от тях са членове на Китайската академия на науките и Китайската академия на инженерите и дават голям принос за развитието на страната.

    Като например Ван Шивен, националност Хуей, член на Китайската академия на науките, дълго време се занимава с клинична, научна и преподавателска работа в областта на кардиологията и геронтологията. Уей Ю, националност Джуан, член на Китайската академия на инженерите, доктор на Промишления университет в Есен, Германия, е един от пионерите на електронната биология и компютърната биология в света. Джън Хуейю, корейска националност, учен в областта на селското стопанство, дълго време разработва нови сортове на соя и подготвя много качествени сортове като “Джинлин № 20” и др.