Китайска национална икономика

中国国际广播电台

     Заедно с непрекъснатото развитие на китайската икономика, икономиката в националните райони бурно се нараства. Скотовъдството е водещия вид стопанство в малцинствените райони на страната. След 80-те години на 20-и век в страната се въвежда системата за аренда на пасища (т.е. сумата за арендата се заплаща с жива продукция) и се засилват управлението и защитата на пасищата. В момента скотовъдството в Чинхай, Гансу, Сичуан, Синджиан, Нинсяо, Вътрешната Монголия и други провинции и автономни райони бързо се развива.

    Според данните сега в страната общото количество глави скот достига до 100 милиона и коефицентът на смъртността на добитъка намалява. Освен това,  се появява и формата на семейно пасище, т.е. то се стопанисва от самото семейство. Благодарение на мащабното управление и конкретното разделение, производителната сила и ефективност на тези семейни пасища очевидно се повишават.

    Градовете в националните райони централизират голямо количество икономически ресурси и урбанистичните социални икономически дейности, те приемат функцията на центрове на икономическото развитие в малцинствените райони. Наред с икономическото развитие на другите райони на Китай, след 80-те години на 20-и век икономическото развитие в районите също с националностите се ускорява.

    Според данните, в момента промишлените предприятия в автономните национални райони са до 1 милион, сред тях има и модерни огромни компании, частни предприятия, търговски организации, също фирми в сферата на услугите и др.. Урбанизацията на Вътрешна Монголия, Чинхай, Нинся и Синджиан е по-висока от средното равнище на страната, което играе важна роля за икономическото развитие в малцинствените райони.

    Икономиката на недържавна собственост вече става важен фактор на икономическото развитие там. Например, в края на миналия век икономиката на недържавна собственост на провинция Чинхай заема над 40% от брутния вътрешен продукт на провинцията.

    Освен това, в процеса на отварянето на вратите към външния свят, някои градове от малцинствените райони постепенно засилват икономическия и техническия обмен и сътрудничество с чужбина. Досега, в районите с националности са създадени редица големи компании, известени вътре и извън страната, като например ООД Ърдос във Вътрешна Монголия и ООД Тианйе в Синджиан.