Подготвяне на кадрите от малцинствата
中国国际广播电台

       Китайското правителство обръща голямо внимание на подготвянето на кадрите от малцинствата. Техният брой значително  нараства. Голямо количество кадри от малцинствата са избрани за ръководители на околии или на по-висока степен от нея. В момента председателите на 5-те автономни района, управителите на 30 автономни окръзи и на 119 автономни околии в страната са от малцинствата.

    Народите от различните националности в страната вземат голямо участие в управлението на държавата и в обществото. Всички  56 националности имат свои представители в органите и ведомствата на Общокитайското събрание на народните представители и Китайския народен политически консултативен съвет. Малцинствените представители заемат над 10%.