Китайска национална политика

中国国际广播电台

       Китай е обединена многонационална държава, чиято политика за националностите е основана върху равноправието, обединението и взаимната помощ между различните националности в страната. Китайското правителство зачита и защитава вероизповеданието и традициите на малцинствата в Китай.

    Районната автономия на националностите е една от важните политически системи в Китай. Под обединеното ръководство на централното правителство, в районите, където живеят малцинствата, се осъществява районна автономия, т.е. се създава автономното управление за изпълнението на самоуправлението в районите.

    Държавата разрешава на автономните райони сами да изпълняват общите закони на страната и политика според местната ситуация. Подготвят се голямо количество кадри, специалисти и техници от различни степени от малцинствата. Под ръководството на ККП се ускорява развитието на икономиката и културата в автономните райони на националностите, с цел създаването на социалистическа модернизация и обединението и просперитета на тези райони.

    В практиката си от десетки години насам управляващата партия в Китай—Китайската комунистическа партия създава редица основни становища и политически курс по въпроса на националностите. Ето главните точки от тази политика:  Възникването, развиването и изчезването на една националност е дълъг исторически период. Проблемът на националностите ще съществува дълго време.

    Социалистическият период е период на общ просперитет за различните националности. През това време непрекъснато се увеличават общите моменти между различните националности, но спецификите и различията между националностите все пак ще съществуват.

    Въпросът на националностите е част от обществените проблеми, и той ще бъде разрешен в процеса на разрешаването на общите проблеми. Проблемът на националностите в сегашен Китай може да се разреши при изпълняването на общото дело за изграждане на китайската социалистическа модернизация.

    Независимо от населението, историята и степента на развитие различните националности в страната са дали своя принос за развитието на китайската цивилизация. Те са равноправни. Трябва да се засилва обединението на различните националности в страната и да се защитава обединението на държавата.

    Икономическото развитие е коренната задача на социализма, както и на работата по националностите в сегашен Китай. Различните националности в страната трябва да си помагат взаимно, с цел реализирането на общия напредък и просперитет.

    Автономията в районите, където живеят малцинствата, е важно постижение на ККП в развитието на теорията по национален въпрос на Марксизма. Тя също е основа на системата за разрешаването на националния проблем в Китай.Подготвяне на квалификационните кадри от малцинствата е ключова мярка за работата и разрешаването на въпросите с националностите.

   В някои места по принцип въпросът на националностите често е свързан с религиозния проблем. Затова при разрешаването на националния въпрос трябва правилно да се изпълни религиозната политика на страната.

    Освен това, едновременно с повишаването на икономическото, културното и образователното равнище в районите с малцинствата, китайското правителство зачита вероизповеданието на малцинствата и защищава тяхното културно наследство. Китайското правителство полага големи усилия за изследване, събиране, подреждане, проучване и обнародване на културното наследство (включително и религиозната култура) и фолклорното изкуство, както и за ремонтиране на храмовете и религиозните съоръжения в малцинствените райони.