Националности в Китай

中国国际广播电台

     

   Китай е обединена страна с много националности, също така е една от държавите с най-многобройно население. Китай има 1 милиард и 300 милиона население и 56 националности.

  56-те националности в Китай са: националност Хан, Монголска, Хуей, Тибетска, Уйгури, Мяо, И, Джуан, Буи, Корейска, Ман, Тун, Яо, Бай, Тудзя, Хани, Казахстанска, Дай, Лису, Уа, Шъ, Гаошан, Лагу, Шуей, Дунсян, Наси, Дзинпуо, Киргизка, Ту, Дауорска, Мълао, Чиан, Булан, Сала, Маонан, Чилао, Сибо, Ачан, Пуми, Таджикска, Ну, Узбекска, Руска, Евенки, Дъан, Баоан, Югу, Дзин, Татарска, Дулон, Еленки, Хъджъ, Мънба, Луоба и Дзинуо. Освен тези, в страната съществува малко население, което е с неизвестен произход.

    В Китай националността Хан заема 92% от общото население на страната, а съответно другите националности заемат над 8%. Тези националности обикновено се наричат малцинства, защото тяхното население е по-малко в сравнение с това на националността Хан. Китайските малцинства главно са разположени в северозападния, югозападния и североизточния район на страната.

    В дългото историческо развитие китайските малцинства живеят в различните райони на страната заедно с националността Хан, а в някои райони има концентрация на  няколко малцинства. С изключение на националностите Хуей и Ман, които използват китайски език, всяка националност използва свой  собствен език или китайски. 56-те националности от дълго време живеят и работят в 9-те милиона и 600 хиляди квадратни километра територия, и заедно създават дългогодишната история и богатата култура на Китай.