Хигиенна инспекция

中国国际广播电台

      Китайската държавната хигиенно-карантинна инспекция е органа, който има правно основание, дадено му от Държавния съвет на КНР, да извършва хигиенна инспекция. Тя и нейните подразделения в страната на ГКПП според закона извършват хигиенна инспекция и само след тяхното одобрение могат да се внесат или изнесат определен вид продукти.

    Туристите и служителите, преминаващи границата, които носят със себе си или в багажа им вещества и предмети, които могат да доведат до разпространяване на заразни болести, трябва да бъдат подложени на проверка. Спрямо всякакъв род храни, напитки, продукти на водното стопанство и др., идващи от райони под карантина или носители на заразни болести, ще бъдат подложени на хигиенна обработка или на унищожение и ще се издаде сертификат за извършената обработка.    

    Хората, идващи от районите с жълта треска, при влизане в границата, трябва да предоставят на хигиенно-карантинната инспекция валиден документ за ваксинация срещу жълта треска. Хората, които не притежават такъв валиден документ, хигиенно-карантинната инспекция може да определи карантинен период за наблюдение в рамките до 6 дни след напускането на района с жълта треска, или да извърши ваксинация до издаването на валиден документ за това.

    Преминаващите през границата транспортни средства, хора, храни, напитки, вода и други предмети, както и насекоми и животни, се приемат като евентуални преносители на зарази, подлежат на контрол и проверка.

    Органите на хигиенно-карантинната инспекция забраняват влизането в Китай на чужденци, носители на СПИН, полови болести, проказа, психически заболявания, заразна туберкулоза.