Гранични разпоредби за влизащите и излизащите в КНР

中国国际广播电台

     Преминаващите през китайската граница задължително трябва да спазват съответните разпоредби, за да можете да минете без проблеми и да се наслаждавате на пътуването си. Ние държим да ви напомним да обърнете внимание на следните пунктове:

Деклариране

    Ако пътникът пренася или отделно изпраща определен вид продукти, когато минава границата, трябва да ги декларира. Това са следните продукти:

-                     подлежащи на митническо облагане при внос или ограничено количество безмитен внос

-                     предмети за лична употреба и надвишаващите количеството за лична употреба, но необходими за даденото пътуване

-                     забранените за износ и внос от Китай предмети и културни ценности, валута, злато и сребро, както и печатарски издания, аудио и видео записи и др.

-                     вещи, мостри и други предмети, излизащи извън обхвата на пътническия багаж.

Зелен коридор

      Пътниците, които трябва да заплатят мито или да получат разрешение за пренасяне на даден предмет, моля да минат през “Червения коридор”; останалите пътници могат да минат през “Зеления коридор”.

 

Обичайни разпоредби

       При преминаване на границата, моля да предоставите целия си багаж за проверка. Багаж, който не е преминал през проверка, не може да бъде взет или натоварен.

      Моля, попълнете в “Багажната декларация” багажа, който пътува отделно. Шест месеца след датата на влизане на пътника на територията на страната, граничните власти имат право да проверят багажа му.

      След подпечатването на “багажната декларация”, моля, съхранявайте я за евентуални формалности.

      Освен това, пътниците, които пренасят културни ценности при влизане в страната, трябва да ги декларират на границата. Що се отнася до правото на пътника да закупува предмети на културата от оторизирани магазини (като магазини за предмети на културата или магазин ”Йоуи”), граничните власти ще проведат проверка според фактурата за продажба на антикварни предмети на лица с чуждо поданство, подпечатана от Държавната дирекция за културните реликви. Ако пътникът в Китай се сдобие с предмети на културата по други пътища, като антикварни магазини или подаръци от приятели и роднини, които иска да изнесе, той първо трябва да получи одобрението на Държавната дирекция за културните реликви. Сега, в Пекин, Шанхай, Тиендзин, Гуанджоу и други общо 8 града има подразделения на Дирекцията. След получаване на разрешение от тях, се издава сертификат за износ. При преминаване на границата, граничните власти ще разрешат износа на дадената културна ценност на основание на този сертификат.