Kитайска кухня

中国国际广播电台

     Китайската кухня според начина на приготвяне се дели на множество направления. От тях с най-голямо влияние, най-представителни и най-разпространени от обществото са следните: шандунска, съчуанска, на Дзянсу, на Джъдзян, кантонска, хунанска, фудзиенска, на Анхуей, наречени “осемте главни кухни на Китай”.

    Формирането на една национална кухня се намира в неразривна връзка с продължителността на историческото развитие на страната и особеностите на готварската технология. Същевременно, върху това оказва влияние и естествената географска среда, климатичните условия, местните продукти, хранителните навици и др. Някои използват персонификация за да опишат осемте главни кухни: кухнята на Дзянсу и Джъдзян е като  прелестна и естествено красива девойка; на Шандун и Анхуей – като здрав северняк, силен и прост; на Гуандун и Фудзиен – като изтънчен и стилен аристократ; на Съчуан и Хунан – като известен учен, богат душевно и талантлив.