Красиви пейзажи от Китай

中国国际广播电台

     Китай разполага с грандиозни и красиви планини и реки, древна архитектура, специфични видове от флората и фауната. Може да се каже, че природата и културата се съчетават в едно. Броят на обектите от световното наследство в Китай, определени от ЮНЕСКО, са 29, в това число 3 природни, 21 културни и 4 природно-културни. Тези световни природни и културни обекти показват таланта и трудолюбието на китайците.

  Освен определените от ЮНЕСКО световни наследства, раоните в Китай с красиви пейзажи и дълбоко културно значение, са толкова много, че не могат да се изброят.