Древният град Пиняо в провинция Шанси

中国国际广播电台

       През 1997 година, намиращият се в провинция Шенси, Северен Китай, град Пиняо е вписан в „Списъка на световното културно и природно наследство”. В оценката на Комитета за световното наследство се посочва, че древният град Пиняо е най-цялостно запазения древен град в Китай. В развитието на китайската история, този град представя пред хората една необикновена и цялостна картина за развитието на китайската култура, общество, икономика и религия.

(Величественият град Пиняо)

  Древният град е изграден около 9-ти век пр.н. е. във формата на квадрат, площта му е 2,25 кв. км. Сегашните постройки и структурата на града са изградени преди 600 години. Градските стени, улиците, жилищата, магазините и храмовете в града са запазени добре, като проявяват няколко хилядолетната традиционна култура на китайската националност Хан. Тук е историческия музей за архитектурното изкуство през династия Мин и Цин/1368-1911 г./

    Най-раните постройки на град Пиняо се изграждат преди 2800 години, тогавашните градски стени са направени от кал. През 1370 година те се престрояват в каменни и тухлени, и се укрепват непрекъснато. И поради това, до сега градските стени са запазили оригиналния си стил.

    Дължината на градските стени е над 6000 м., височината им-12 м. Формата им и е като костенурка. Вратите им са 6-двете от север и юг, двете от запад, а двете от изток. Южният вход е като главата на косстенурка, пред нея са двата кладенеца-символ на очите на констенурката. А северният вход е като опашката й, там е най-ниското място на града. В традиционната култура на Китай, констенурката е символ на дълголетие, формата на града ни показва, че древните са се стремяли да осигурят дългогодишната история на град Пиняо с използването на символа на констенурката.


(Търговска улица от династия Мин и Цзин)

   Главните улици на града са разположени от север към юг, освен тях, в града още имат различните големи и малки улици  в различна посока. Структурата на града следва своя ред и собствен стил.

    В архитектурата на древния град Пиняо преобладават  традиционните къщи с двора по средата и с четири стаи на всяка страна.. Жилищните помещения са изградени със сиви тухли. Височината на стената им е около 7-8 м. Архитектурата на тукашните жилища е в характера на пещерите в северозападен Китай. Орнаментите на постройките проявяват стила на северозападен Китай. По-голяма част от съществуващите над 4000 граждански сгради в град Пиняо са изградени през династиите Мин и Цин, от които над 400 вида жилища са запазени добре и до сега. Те са най-цялостната група постройки на ханската националност, запазени в района.

    В древния гр. Пиняо са запазени 6 големи храма, древните сгради, магазини и пр. от Мин и Цин. Тези класически постройки напълно проявяват периода на разцвет на този град в древен Китай.

    В него още има много културни и исторически паметници и забележителности.Например, залата Ванфотяй на храм Джънгосъ, в източната част на града заема трето място от старите дървени постройки, запазени в днешен Китай. Тя е построена около 10-ти век и до сега вече има над хиляда годишна история. В нея са събрани цветните скъпоценни скулптурни предмети, които са източник за изследването на най-ранната цветна скулптура в страната. Другият храм Шуанлин е построен пред 6-ти век. В храма има десетки зали, които са изградени през 13-17-ти век. В тях са събрани над 2000 цветни скулптури, наричани “Склад за съхраняването на цветното скулптурно изкуство в древен Китай”. Освен това, в древния гр. Пиняо още се намират над 1000 каменните стели с надписи

(Най-древната Банка Жишънчан)

Древният град Пиняо заема главно място по развитието на финансовото дело през новата китайска история. През 1824 година, в гр. Пиняо се създава първата Банка „Жишънчан”, която започва да печата банкноти, с което променила традиционния режим за паричните средства. След това, дейността на банката „Жишънчан” се разпространява из целия Китай, както и в Япония, Сингапур, Русия и други страни. И с това, банката е наричана за „Първата в света”. Със съдействието на банката „Жишънчан”, банковите дейности в града се развиват бурно, в най-процъфтяващия период банките в гр. Пиняо наброяват 22, като заемат 50% от общия брой на банките в тогавашния Китай, и градът става финансовия център на древен Китай.

Днешната голяма улица, намираща се в западната част на гр.Пиняо, е „финансовата улица” от преди над сто години. И до сега, на улицата има магазин до магазин, търговията им се развива много добре. В редицата на тези магазини се намира и копието на първата банка „Жишънчан”. Въпреки че тя не е голяма, но тъкмо в тази ниска, обикновена и неголяма банка е бил финансовият център, чиято дейност се разпространявала из целия свят.

Старият град Пиняо е блестящ, но и днешният град е изпълнен с голяма привлекателност. Една стара градска стена дели града на две части-стария и новия град. Улиците, магазините и сградите на стария град все още запазват по стила на древния град от преди 600 години, а в новия град всичките неща са съвременни. За това гр. Пиняо е наричан обединение между класическите и съвременните сгради. Той предизвика голям интерес сред посетителите.