Каменните пещери Могаоку

中国国际广播电台

      Всички знаят, че културните паметници и каменните пещери Могаоку в Донхуан, северозападен Китай са важни исторически източници за изследване на историята, археологията, религията, социологията, филологията, литературата, изкуството, а същи и предоставят информация за националната история на Китай. Донхуанските пещери Могаоку са най- големи като размери и най-цялостни като съдържание за своето будистко изкуство. През 1987 година, пещерите Монгаоку са вписани в “Списъка на световното наследство”. В оценката на Световната комисия за културното и природното наследство се посочва, че пещерите Могаоку са известни в света със статуите и стенната живопис, които разгръщат хилядолетното будистко изкуство.

  В предградието на гр.Донхуан, провинция Гансу, северозападен Китай има една планина, която се нарича Миншашен. В нея са издълбани безбройните величествени каменни пещери, които са подредени в редици. Това са известни в света каменните пещери Могаоку.

    Пещерите Монгаоку са издълбани през 366 година на нашата ера. Много династии ги ремонтират и доизграждат, и тяхният брой се увеличава непрекъснато. През 7-ми век, през династия Тан, каменните пещери Могаоку вече наброяват над хиляда, по тази причина, пещерите Могаоку и се наричат “пещерите на хилядата будистки статуи”.

Стенна живопис от пещера номер 148 - династия Тан

    В строителството на пещерите, древните китайци от различните династии, са създали огромно количество будистки статуи и нарисували много групи стенна живопис. Пещерите Могаоку се намират в древен укрепен район по “Копринния път”, свързващ Изтока със Запада. Заради това, може да се каже, че тук е било център за контактите на религията, културата и знанията между източните и западните страни в древното общество. В древен Китай, изкуството от чужбина се свързва с националното изкуство на Китай в Монгаоку, разнообразният и богат стил превръща Монгаоку в скъпоценен склад с блестящи забележителности.

Стенна живопис от пещера номер 172

Стенна живопис от пещера номер 39

 Поради исторически причини и многовековно разрушаване, понастоящем от пещерите Могаоку са останали само 500, в които са запазени около 50 хиляди квадратни метра стенна живопис и над 2000 будистки статуи. Намиращите се в пещерите будистки статуи не са еднакви, облеклата и стиловете им принадлежат на различни епохи и династии. Стенната живопис в пещерите Могаоку е прекрасна и разнообразна, ако се свържат всички  групи живопис една до една, ще стане един дълъг коридор с живопис от 30 километра.

   Стенната живопис в пещерите Могаоку представя най-вече будистки сюжети , например различни будистки портрети, статуи, живопис, будистките приказки, историята за разпространението на будизма в Индия, Средна Азия, Китай и пр. Освен това, различната стенна живопис показва социалния живот, облеклото, постройките, музиката, танците, цирка и пр. от различните националности в древен Китай, също дава и историческите факти за културните обмени между Китай и другите страни. Затова, учените от западните страни смятат, че стенната живопис на пещерите Могаоку е “ стенна библиотека”.

   За съжаление, че пещерите Могаоку са пострадали сериозно във времето и се приема за цяла драгедия за изгубването на културните паметници.

   През 1990 година, случайно е открита една пещера за съхраняване на книгите. В тази пещера от 3 кв.м. са събрани над 50 хиляди различни книги, исторически документи, копринени свитъци и различни скъпоцени културни забележителности от 4 до 11-ти век в областта на историята, географията, политиката, националностите, военните дейности, филологията, литературата, религията, медицинската наука и техника, дори и на всички социални отрасли, и са наричани като “енциклопендия за древен Китай”.

   След откриването й, “изследователите” от различните страни се събират в донхуанските пещери Могаоку. За по-малко от 20 години, тези изследователи последователно са изнесли от тук 40 хиляди книги, стенна живопис, и много скъпоцени забележителности. Това причини голяма загуба на пещерите Могаоку. Понастоящем, много от донхуанските културни паметници и забележителности са разпръснати в Англия, Франция, Русия, Индия, Германия, Дания, Швеция, Рупублика Корея, Финландия, САЩ и др. Страни, които заемат 2/3 от общия брой на донхуанските скъпоцености.

   С откриването на тази пещера, група китайски учени започнаха да проучват книгите на донхуанските пещери. През 1910 година, в Китай се продава първата серия книги, посветени на изследването на донхунските забележителности. С това е създадена Донхуанската наука, която е известната в целия свят”. През изминалите няколко десетки години, Донхуанското изкуство предизвика голям интерес сред учените от различни страни в света, и е предмет на изследвания. А при проучванията на Донхуанската наука, китайските учени са постигнали очевидни успехи с голямо влияние.

   Донхуанските пещери Могаоку са скъпоценности на китайската култура. Китайското правителство обръща голямо внимание върху запазването им. В последно време чуждестранните посетители на пещерите Могаоку се увеличават от ден на ден. За да се запазват културните забележителности, китайското правителство е създало център за експонатите на донхуанското изкуство до планината Санвейшен, в който са представени много копия на пещерите.

   Неотдавна, китайското правителство направи 200 милиона юана инвестиции в изграждане на “Цифрово копие на пещерите Могаоку”. Както бе съобщено, когато посетителите влизат в него, те се чувстват, че сякаиш са навлезли в истинските пещери, в които могат да видят постройките, цветните статуи, стенната живопис и др.експонати за дохуанското изкуство. Експертите считат, че “Изграждането на копията на пещерите Могаоку” не само е от полза за защитата на културните паметници на пещерите Могаоку, но и добре пресъздава и запазва богатата култура на Донхуан.