Великата китайска стена
中国国际广播电台

       Китайската велика стена е едно от “7-те чудеса в света”.Тя е най-дългият и най-големият отбранителен военен обект в древността. Дължината на Великата китайска стена е над 7000 километра. През 1987 година, Великата китайска стена е вписана в списъка на световното наследство. Строителството на Китайската велика стена започва от 9-ти век пред нашата ера, за отбрана древната китайска земя от агресията от север.

    През 211 година преди нашата ера, след обединението на Китай от императора Чиншихуан, дължината на Великата стена е само 5000 километра. След това, през династия Хан дължината на Великата стена е над 10 хиляди километра, а през изминалите над 2000 години, владетелите от различни периоди продължават да ремонтират и допълват дължината на Великата стена, в края на краищата дължината й достигна над 50 хиляди километра, която може да обиколи цялото земно кълбо.

    Сегашната Велика стена се различава от тази, която е построена през династия Мин /от 1368 до 1644 г./ Тя започва от Дзяюйгуан, провинция Гансу от западен Китай и до крейбрежието на река Сонхуандзян от провинция Ляонин, североизточен Китай. Великата стена преминава през 9 провинции, градове и автономни райони, и има дължина с 7300 километра. Хората я считат за Великата десетхиляди метрова стена. Великата стена е отбранителен обект, който е построен през планините, и преминава през пясъци, степи, и блата. В строителството й са използвани различни строителни материали, тя илюстрира труда и уменията на древните китайци.

    Строителната форма на стената е удобна за транспорт на войските. От горе надолу имат каменни стъпала и врати. На стената още са построени военни кули “Фонхуотай”, в които могат да се складират оръжия, зърнени храни и т.н. Успоредно с това, и те са места и за почивка на войниците. По време на война, чрез тези кули може да се разпространява военна сигнализация с огън.

    На важните входове и изходи на Великата китайска стена са изградени и градски кули. Тези кули не само са величествени, но и са паметници на високото архитектурно изкуство в древен Китай. Понастоящем, много от тях вече са станали туристически места, например, намиращата се в източната част на Великата стена Шенхайгуан, която бе наричана за “Първата митница на земята”, както и известната митница в Пекин Дзюйонгуан и пр. вече са известни места за туризъм в Китай. Посетителите тук не секват.

    Сегашната Велика стена вече е изгубила ролята си на военен обект, обаче, строителната й красота все още привлича големия интерес на туристите от и извън Китай.

   Строителството на Великата стена е плод на ума и труда на древните китайци. При построяването й е използван ръчен труд, това е почти непонятно за съвременниците – как старите китайци се извършили толкова голямо строителство. Великата стена е духовният символ на китайската нация. През 1987 година, Великата стена като символ на китайската нация е вписана в “Списъка на културното наследство в света.”