Родови имения – Дзяо в Шанси 

中国国际广播电台

 

        Провинция Шанси е едно от местата, където се заражда китайската цивилизация, като по отношение на архитектурното наследство при родовите имения трябва да споменем тези в Чънсюан, Линшъ, Жанфън.

      Родовото имение на Дзяо се намира в едноименното село в тази провинция. То е построено в епохата на император Гайлун от династия Цин. Следващите поколения го дострояват, но е запазана подредбата на множеството постройки във формата на йероглифа “двойно щастие”. От всички страни имението е оградено със стена, висока над 10 м., вътре има 6 големи двора, 19 малки двора и над 300 помещения. През цялото имение преминава по права линия път. Структурата на отделните части е много сложна, като се допълват с по-малки постройки и се доукрасяват.

      Вратата на двор от снимката води към вътрешността на двора, като трябва да отбележим красотата на дърворезбата и. Орнаментите са главно животни с добър смисъл и скъпоценности. Всичко в това имение – структура, дебелина на стените, орнаменти, дух и величие учудва всеки посетител. Такъв е бил и замисъла на богатия владетел на имението.