Родови имения – Уан в Шанси
中国国际广播电台
 

        През династиите Мин и Цин (1368-1911 г.) в северната провинция Шанси богатите търговци строят огромни имения в родния си край.

      Едно от тези имения е на рода Уан от околия Линшъ. От него лъха величие и богатство. То е един от класическите архитектурни образци от този период.

      Това имение заема обща площ от 10000 кв.м. и е построено на льос. Отделните групи постройки са високи и оградени, като се спазва разделението по възрастови и полови признаци. Всичко е замислено много рационално и красиво. Украсата е изработена много майсторски и буди у хората възхищение и до днес. Вътре има поредица от дворове, съединени с врати и коридори. Вратите са кръгли и квадратни, стълбите са каменни, като може да са светли или пък мрачни, истински или с декоративна функция. Въпреки че тук е превъплътен по-суровия и обикновен стил на Севера, пак се усеща изтънчения дух на Юга.

      На снимката се вижда един от дворовете на имението на рода Уан, с части от постройките, вратите и стените.