Китайски традиционни шкафове
中国国际广播电台
 

       В Китай традиционните мебели за съхраняване на вещи са сандъци, шкафове и др. Сред тях шкафът се използва за слагане на дрехи, украшения. повечето са широки, но не много високи, с правоъгълна форма; или пък има чекмеджета и полици, като може да се сложат и ключалки. Разликата във височината и големината им определя и допълнителни функции, като, например, по-ниските могат да служат за масичка за чай или скамейка, а големите – за слагане на сандъци в тях. Те се разделят на видове според външния си вид и функцията си. При някои е заимствана формата на сандък или бюфет и те съответно носят същото име.

      Шкафът от снимката е с изчистена форма и обобщени функции. Само в средата му, при чекмеджетата, има дърворезба. Отделните му елементи образуват едно цяло. Този вид шкафове са много разпространени през династия Мин (1368-1644 г.), като е предназначен за по-богатите домове.