Порцеланови изделия V

中国国际广播电台
 

         Порцелановият занаят в провинция Шандун в източен Китай е с много дълга история, а този от района на Дзъбуо е много известен. Повечето съдове там са изработени на грънчарско колело, като може да са с най-различна форма като разляти съдове, чайници, кани и др.

     

      Изделията от планинския район на Джъмън са по-дебели и с по-груба повърхност. По тях може да има изпъкващи рисунки на риби с проста форма. Показаният чайник има дръжка и капаче. Изработката му е груба и проста, но е следван някакъв естетичен принцип, което проличава от закръглените му форми. Цената му е ниска, изработката – по-груба, но той въплъщава стремежа на обикновените хора към красота. Показаният чайник е донякъде с абстрактна форма и е типично фолклорно творение.