Порцеланови изделия ІV

中国国际广播电台

        Порцелановите изделия с цветя се изработват главно през династия Юан (1206-1368 г.), като по това време има много пещи за изработката им.

      Малките пещи са разпространени из цялата страна, като те са повече от държавните; разнообразието в стиловете им също е огромно, като има по-груби и по-изтънчени. По-добрите се предлагат на чиновници и официални лица, а по-грубите са за обикновения народ.

      Изделията от народните пещи са с най-различна форма и с по-прост стил, като орнаментите им са естествени и освободени. Темите имат голям обхват и отразяват тогавашните обичаи, герои от истории, природни картини, животни с добро значение, цветя и плодове, поезия, думи с благоприятен смисъл и др. На тях може да са изрисувано вълнуващи сцени от театър или разкази, което придава оригиналност на съда.

     

   Орнаментът на показания съд са воини на коне и с мечове; изработката е по-опростена и с по-широки линии; ръбът също е украсен с линии. Самият съдържа е с дебели стени и е украсен и от вътре и отвън. Тъй като е с дебело дъно, може да се слага на огън, и не може лесно да се обърне. В средната му част са изобразени въоръжени хора, като е прибегнато до обобщеност, не е наблегнато на детайлите. Всички линии следват някаква обща картина, така че не се получава пресичане.