Изкуството на изработването на книжни предмети за възпоменателни ритуали
中国国际广播电台
 

        Изкуството на изработване на книжни предмети води началото си от погребалния ритуал. То използва различни художествени техники, като се оформя в отделно народно изкуство. В отделните райони на Китай то се нарича по различен начин, в зависимост от особеностите му. Общото е, че то е приет от народа начин за извършване на ритуали на жертвоприношения и за задоволяване на духовните потребности.

      Изработените в този стил предмети се разделят на 4 основни групи: образи на божества, като някои от тях се изгарят пред могилата; образи на хора, вкл. деца, герои от опери, слуги и др.; архитектурни елементи като специални къщички, порти, стели, мостове и др.; ритуални предмети, вкл. ритуални съдове, дарове и предмети и животни с благоприятен смисъл. Много от тези предмети са изработени с голямо майсторство.

      Двете фигурки от илюстрацията са изработени от хартия. Едната е въоръжена, носи шлем и броня, с дълга брада и изглежда много смел и величествен; другата е на младеж, с червени панталони и дълга дреха, на врата са има красива яка, по дрехата му има нарисувани лотосови листа, изработен е много достоверно.