Книжни предмети за възпоменателни ритуали от околия Цао, Шандун
中国国际广播电台

       Книжни предмети като кон, оръдия и вещи, даже и къща, се поднасят при възпоменателни ритуали на починали хора, като най-накрая се изгарят, с което изразяват приношение към починалия. Това суеверие съществува отдавна и производството на тези артикули се е превърнало в отделен занаят. В околия Цао, провинция Шандун, освен по-горе изброените предмети, има специален вид драматично изкуство на тази тема.  Човешкото лице се прави от глина, а дрехите и украшенията - от разноцветна хартия, като всичко допълнително се доукрасява. Обикновено 2-3 души играят заедно, като хората се движат и дишат, което вече много ги отдалечава от изначалния скръбен контекст.

Пияната наложница Лу Джъшън разбунва гората на глиганите
Сватбата на мишката Смелият Джан Фей


       Фигурата от 4-тата илюстрация е част от погребалния ритуал в околия Цао. Темата е взета от един от четирите китайски класически романа – “Трицарствието”. Авторът умело е използвал прегъната хартия и украсяване за да предаде смелия и свиреп характер на Джан Фей. Тук той е изобразен много разгневен, в ръката си държи копие, във вихъра на движението. Всичко това доказва голямото майсторство на изработката.

      Лю Джъшън е един от героите от класическия роман “Разказ за блатата”; той е много смел и безстрашен и се опълчва срещу лошите сили. Той иска да опази родните места и по-късно става важен предводител на въстаническата армия на Лян Шан.

      Тук Лю Джъшан е изобразен в сцена от девета глава на романа. При съпровождането на Лин Джун през опасната гора на глиганите, Лю Джъншан трябва да го пази през целия шът в тъмнината и успява да го опази. На илюстрацията е показан именно този напрегнат момент. Той е застанал, готов за нападение, вдигнал високо оръжието си и оборил двамата си противници.