Божествата в китайското народно изкуство V

中国国际广播电台
 

        Божеството на земята е един от най-разпространените култове сред китайския народ. Култът му се корени в древния култ към природата и той се популяризира особено през династия Мин (1368-1644 г.). По това време се издигат много храмове и самото божество е наричано по най-различни начини. Самите храмове са още по-разпространени, като освен типичните храмове и зали, понякога само няколко камъка натрупани един върху друг представляват своеобразен олтар, като един камък вътре в тях представлява божеството, а отворът играе ролята на вход в “храма”. Традиционно, земното божество е представен с бяло лице и черна коса и мустаци, черна кърпа на главата, черна яка, усмихнат и благодушен.

     

  Земното божество от илюстрацията е от югоизточната китайска провинция Джъдзян. Той е представен с особеностите на местен чиновник и покрай него са застанали слуги. Тук са съчетани печат и ръчно рисуване, цветовете са нанесени на малки мазки и оцветяването е според виждането на художника.