Божествата в китайското народно изкуство ІV

中国国际广播电台
 

      В южнокитайската провинция Юнан живеят различни малцинства. Това определя някои особености в култовете към божествата, които са по-персонализирани и в същото време по-тайнствени. Това се отнася особено за районите, населени с националност Бай. В изобразяването на божествата те се придържат към по-древния, по-прост стил, без определени модели. Изображението не се стреми към голямо майсторство на прокарване на отделните щрихи, дизайнът е по-грубоват и опростен, а самият ритуал е по-многословен.

      В Дали, населен с Бай, след като хората построят ново огнище и вземат огън за него, често пред вратата палят благовония, горят книжни пари за да умилостивят божеството на огъня.

      Божеството на огъня от илюстрацията е облечено в императорски одежди, чертите на лицето му са много правилни и красив, а самият той изглежда много строг. Около него има летящи дракони и огнени езици. Отдолу са изографисани 4 йероглифа в официален стил  “Великият владетел на огъня”. Това изображение е доста показателно за Бай от района на Дали.