Новогодишни картинки върху дървена плоскост
中国国际广播电台
 

        Народните фолклорни новогодишни картинки в Китай имат дълга история, която стига чак до династия Хан в използваните тогава изображения на вратите за прогонване на злото.

      През династия Сун (960-1279 г.) изкуството на нанасяне на изображения върху дървена дъска започва да се използва за направата на новогодишни картинки. Печатарската техника позволява производството на големи количества подобни картинки и съответно да се продават на пазара. Така, новогодишните картинки започват да се развиват масово от династия Сун.

      От династия Сун темите на новогодишните картинки се развиват от преклонение пред природата и божества към приветствие на благоденствието и късмета, изразяване радостта от празнуванията, а по-късно и към истории от оперите, народностни обичаи. Така те започват да изразяват и чувствата и мечтите на селяните. Тези картинки, освен смисъла на изображението, предполагат обикновено и специален начин на прочитане, което е особеност на китайския език. Например, прилепът е омофон на думата ‘щастие’, весела кокошка – на ‘весело празнуване’. По отношение на техниката на изобразяване се използват фолклорни художествени похвати или се съчетават с традиционни картини или се заимстват похвати от творби на известни личности; всичко това, заедно с печатарската техника, оформя самостоятелен стил.

      През династии Мин и Цин (1368-1911 г.) новогодишните картинки преживяват бурен разцвет и стават много разпространена форма на забавното народно изкуство. Тези картинки се отличават с богати и ярки краски, с което допринасят за радостната атмосфера на празниците; те са на най-различни теми, но най-често срещаните са от рода на “Пролет и крави”, “Всяка година да носи достатък” и др. Именно по това време, в Китай се оформят няколко центъра за производството на новогодишни картинки, като те се различават един от друг със специфичния си стил. Трите най-представителни средища са Тиендзин, Суджоу и околия Уей в Шандун. През късна Цин поради навлизането на западната печатарска техника с плаки, производството на картинки започва да запада повсеместно.