Хвърчила

中国国际广播电台
        

       Хвърчилото е едно от най-класическите произведения на китайското народно изкуство, то съчетава в себе си естетична наслада, забавление, начин за поддържане на здравето. То има тясна връзка с местната традиция, спорта, науката и изкуството и въплътява смисъла и привлекателността на фолклорното изкуство. Според поверията в Китай, пускането на хвърчила се тълкува и като освобождаване от лошото или пък като отнасяне на причината на болестта. Хвърчилата са разпространени из цял Китай, като най-известни са тези от Уейфан в Шандун, Пекин, Тиендзин, Нантун в Дзянсу.

      Хвърчилата от Уейфан в провинция Шандун са сходни на картинките за прекарване на Нова година. Те имат много дълга история и са повлияни от похватите за направата на тези картинки. Тяхната изработка се отличава с голямо майсторство, красота, богатство на образите, ярки и хармонични цветове; те могат да се издигат на голяма височина. Тези хвърчила имат силен местен фолклорен колорит.

      В Пекин хвърчила се правят от около 300 години, като най-типични са тези с формата на лястовички. По структура те представляват разперила криле лястовичка, като са представени и крилата и опашката. Основният акцент на оцветяването е върху крилете, като понякога се използва и разцветката на прилеп, тъй като думата “прилеп” на китайски звучи като ‘щастие’, т.е. се вярва, че тази фигурка може да донесе щастие и късмет на човек.

 

      Хвърчилото от илюстрацията представлява две лястовички, които летят заедно, което пак крие дълбок смисъл; една лястовичка е синя, а другата – червена, покрай тях са нарисувани божури и така цялата творба символизира благодат и късмет.