Играчки “Царят на маймуните Сун Укун и прасето Бадзие”

中国国际广播电台
 

       Образите на Сун Укун и Джу Бадзие са много разпространена тема в китайското приложно и изобразително изкуство, като най-характерното им претворяване е във вида, описан от “Пътешествие на Запад” – Сун Укун със златната му магическа тояга и Джу Бадзие, нарамил огромно гребло. Когато народното изкуство създава образ на маймуна, то не се придържа към реалността, а само се подчертават някои черти от образа, като се набляга на хитрия и лукав характер. Джу Бадзие се характеризира с простодушие и честност.

     

    На снимката са дадени няколко подобни играчки на двамата класически герои. При Сун Укун, независимо дали погледнато от позата му или от изражението му, е постигната голяма живост и изразителност; при Джу Бадзие е предадено неговия прост и честен характер, като в простодушието му се усеща мъдростта му, а в грозотата му – красота. Тези произведения успешно пресъздават живи образи на Сун Укун и Джу Бадзие, един хитър, а другия прост и честен. В използваните цветове не е спазвана някаква по-сложна схема, а просто са насложени определени цветове или се доукрасяват с цветни ленти, като преобладават червеното и зеленото, които са хем прости, хем богати. Към фигурките са прикрепени бамбукови пръчки с тънки конци, чрез които могат да се мърдат четирите крайника, с което да се предаде още по-силно внушение.