Дървени маски на войни

中国国际广播电台
 

     Дървените маски на воини са изработени от дървени трупи, като отвътре са празни, очите и устата им могат да се мърдат, а към врата им се прикрепва дървена или бамбукова пръчка. Изпълнителят държи в ръце кордите, чрез които определя мимиките на фигурата, затова този вид кукли са наречени “издигнати кукли”. Що се отнася до самата фигура, има три вида според големината им. Тези фигури се отличават според ареала на разпространение. Показаната на илюстрацията фигура се характеризира с резба по дървото, оцветено лице, движещи се очи и подобна на актьор от опера. Двете очи са преувеличено направени от две големи топчета, като преобладава бялото над черното, носът е сплескан и широк, веждите са прави, устата е отпусната надолу. Цялостното впечатление от лицето е че е късо и окръглено. Цветовете са сравнително прости, като фонът е бял, а с черно са нарисувани мустаците, очите и веждите. По-сложна изработка имат само очите и носа. Тази дървена маска може да придаде голяма раздвиженост на едно представление.

      Дървените маски от този тип са разпространени в цялата страна, като се отличават с особености по места и съответно се наричат по различен начин. Тези разлики в направата на маската, чертите на лицето, оцветяването и допълнителните аксесуари са неразривно свързани с местната опера и театър.