Глинени играчки V

中国国际广播电台
 

      Околия Синчън в северната провинция Хъбей е най-известна с глинените петлета от село Лулуба. Те се отличават с голяма изразителност, простота и са едни от традиционните образци на глинените фигурки в северен Китай.

      Глинените петлета се делят на 3 вида според големината им – големи, средни и малки, като големите са високи около 25 см, а малките – 6 см. Изработката на големи петлета и хора изисква по-голямо майсторство.

    

  Представеното на илюстрацията глинено петле се отличава с прости форми, ярка окраска, като преобладават червеното и жълтото, като са оставени подходящо незапълнени места и е добавен черен цвят. При него са заимствани похвати от народното изкуство на изрязване на фигурки от хартия. Огнено червеният гребен, лъскаво черната шия, повдигната опашка, всичко това показва горделивия характер на петела. Най-накрая е добавен слой лак, което кара целия петел да заблести, а цветовете му да изглеждат още по-наситени. Всичко това създава усещане за празничност.