Глинени играчки ІV

中国国际广播电台
    

      Глинените играчки от Съсюен са главно предназначени за свирене, като в тях преобладават фигурките на животни, птици и хора. Най-много има от животните, а сред тях най-представителни са фигурките на жребци. Те могат да са катранено черни, ярко червени, двуглави, на малки жребчета и др., в изработката се отличават с преувеличаване на някои черти и внушават величие и борбен дух. В сравнение с тях, човешките фигурки са по-малки по размер, като образите им са взети главно от театрални персонажи и легенди и предания.

    

  

     Тази група глинени фигурки на Осемте безсмъртни е често срещана тема за претворяване, като изображенията на хората се отличават с някои особености: те са или седнали или изправени, или застинали или раздвижени; лицата им са изпълнени с божественост и изразителност, което създава определено внушение. Като цяло, тази група се отличава с умело преплитане на особеностите на всяка фигурка, като създава усещане за раздвиженост, но в никакъв случай на застиналост. Самите фигурки изразяват понятието за божественост в човешките очи. Цветовете са многообразни и ярки. Според определения персонаж има разлики в облеклото, украсата и аксесоарите. Цялостното възприятие е доста по-различно от това при фигурките на животни. Те се отличават с голямо майсторство и въпреки че донякъде при тях липсват характерните черти на народното изкуство като груби линии, изчистеност и преувеличение, но те пак представляват един шедьовър при глинените фигурки.