Театър на сенките ІІ

中国国际广播电台
 

       Театърът на сенките от северозападната китайска провинция Шаанси е запазил много следи от фолклорните истории на района и се явява първоначалната форма на местния театър.

      Фигурите са със сравнително прости и изчистени форми, но богати на допълнителни детайли и въплъщават високото майсторство и особеностите на района.  Те предават в общи линии дадения обект, линиите им се редуват така, че да дадат възможно най-голяма живост. Една от особеностите са празните места вътре във фигурите, което отговаря на целта на постигане на определен ефект при изпълнението. Въпреки че може да има определени разлики в самите фигури, инструментите за изработка и декорите, то всички показват голямо майсторство и богатство на традицията. Всяка фигура трябва да се възприема като едно цяло, което може да се движи и така да се постигне едно пълноценно и живо изпълнение.

 

                                                 (Поход)

      На илюстрацията е изобразен поход, като фигурата, която изпъква отляво, е главната в композицията и привлича погледа с цветовете, формите и изработката си. В нея виждаме ясно преплитането и напластяването на отделни линии, което ни доказва високото майсторство на изработката й.