Изработване на глинените коне и войници от армията наЦин Шъхуан
中国国际广播电台

      При геоложко проучване в  зеленчуково поле в село Лиуцубао , район Шъян, град Чанан, провинция Шанси през 1989 година, работният екип на Археологическия институт  при  Академията на обществените науки  открива 21 пещи за изпичане на глинени коне и войници през династия Западен Хан, съществувала преди повече от две хилядолетия. Тези пещи за  изработване  на глинени коне и войници принадлежали на  императора. Те са  много високи, заемат   голяма площ и в тях може да се изработи голям брой глинени изделия. При откриването, в  две от тях са намерени готови 350 – 400 отливки.С този капацитет тези общо 21  пещи могат еднократно да  произведат  7350 – 8400 глинени  отливки. Това обяснява невероятно големия брой глинени коне и  войници ,погребани в гробницата на императора.

   С откриването на отливките е разгадана тайната за  изпичане на глинените фигури. Те са изработени  изцяло чрез отливане.  Преди  изпичане на  отливките, лицата  на глинените коне и войници се гравирали. Интересно е, че при подреждането им за изпичане в пещите, отливките трябвало да се поставят с главата – надолу и краката - нагоре, тъй като горната част на тялото на отливките била по-тежка от долната. По  този начин   отливките стояли добре закрепени в пещта. Това показва, че  още преди 2000 години  китайците вече имали научни познания за центъра на тежестта. Преди изпичането, върху отливките се отпечатвали имената на  майсторите за д проверка на количеството и качеството на изработените фигури. Именно по този начин в историята са успели да се запазят имената на много известни майстори-грънчари.