Гробницата “Мауандуей” от династия Хан (206. пр.н.е. --220  от н.е)
中国国际广播电台

       През 70-те години на миналия век Китай и светът са изумени от археологическите разкопки в гробницата “Мауандуей”, разположена южно от град Чанша – административен център на провинция Хунан, Южен Китай. В гробницата е открит добре запазен труп на  жена. Това е първото в света откритие на  неразложен и несъхнал труп. Въпреки че мъртвото тяло е погребано преди  повече от  2 хил.години, от погребението на мъртвеца, свежестта на лицето  и еластичността на кожата са като на жив човек

Дълго време сред хората се носят слухове, че в източното предградие на град Чанша има голяма гробница, в която е погребан трупът на царски владетел на име Ма. Погребаното тяло бива идентифицирано едва през 70-те години на 20-ти век при случайното откритие на гробницата. Ето подробно описание на разкопките. През 1971 г. работник извадил забит за сондаж железен кол от основата на мазето на сграда, която трябва да  се изгради на мястото на все още неоткритата гробница. От отвора  на бликнала струя задушлив газ. В същото време друг работник на строежа драснал да запали клечка кибрит, което предизвикало появата на синьо-червен огнен мламък. Отворът бил запушен с чували  пръст, огънят угаснал.

   Направените  археологически проучвания показват, че под основата на мазето е разположена древна гробница. При отварянето на гробницата, археолозите звиждат, че  дъното на гроба, както и пространството между саркофага и  ковчега  е запълнено с  около един метър гипсов слой  и над 5 тона дървени въглища, които впоследствие били натоварени на цели 4 камиона. Материалите за балсамиране на трупа били разчистени и на тяхното място се показали десетки бамбукови рогозки, които се окислили и  потъмнели след изваждането.

С отварянето на ковчега, археолозите са изумени от откриването на женски труп със свежо-изглеждащо лице. Трупът е  много добре запазен, с ясни форми на  лицето, с влажна кожа и  лъскава коса, с добре очертани жили на  ръцете и краката, мускулатура и добра подвижност на ставите на   крайниците. Аутопсията на тялото показва, че вътрешните органи също са добре запазени.В храносмилателната система са открити над 100 пъпешови семки,следователно жената е умряла в сезона на зреене на пъпешите. Анализите на археологическите проучвания показват, че  погребаният през  втори век  пр.н.е.. Женааски труп е на съпругата  на владетеля на царство Чанша – Ли Цан, от началото на династия Западен Хан. Нейното име е  Син Джуй.