Царство Йелан – древна малка държава 
中国国际广播电台

         Древното царство Йелан, разположено в Гуйджоуското плато, съществува над сто години.Но впоследствие изчезва неочаквано като комета. Но група древни гробници в  Хъджан, провинция Гуйджоу, открити от китайските  археолози в началото на този век, първоначално разкриват мистичността на царството Йелан.

    Археологическите разкопки в 108 гроба  на царство Йелан, извършени в околията Хъджан, провинция Гуйджоу, Югозападен Китай през септември 2001 година, показват, че многобройните предмети в гробовете, погребани заедно с починалите, имат огромно значение за разкриване на културата и историята на древното царство Йелан. Разкопките на царството Йелан са считани за едни от най-важните археологически разкопки на Китай през 2001 година. Древното царство Йелан, разположено  в Югозападен Китай, е властта на едно могъщо национално малцинство.То  същества над двеста години, по-точно, между  трети век преди н.е. и първи век от н.е. 

    През втори век преди н.е.известният китайски историк Съ Мацян, заедно с други пратеници на династия Хан отива на командировка в редица малки държави в Югозападен Китай. Съ Мацян  в  книгата си под заглавие “ Записки за историята” прави  детайлно описание за редица царства в Югозападен Китай. Той изтъква, че най-силното от тях е царството Йелан, защото има над 100 хиляди елитни военнослужещи. Тогава по  реките се движат само плавателни съдове на царство Йелан. Наистина личи големият му просперитет .Един път, в разговори с пратеници на династия Западен Хан царят на царството Йелан ги пита:”Кой е по-голям, династия Хан, или нашето царство Йелан?”

     Тогава династията Хан вече като обединена държава с обширна територия, разбира се, в нея е включено и царство Йелан. Заради далечното географско разположение царят не е осведомен за реалната ситуация, и  логично  не знае за голямата разлика в силата между династия хан и царство Йелан, затова задава на пратениците подчертано смешен въпрос. Оттогава е разпространена  поговорката за подиграване на комичната неоснователна надменност, подобна на тази на царя на царството Йелан . Тази поговорка  служи и като един от аргументите за съществуването на царство Йелан в историята. Днес, когато използваме тази поговорка, естествено  си спомняме за царството Йела. Обаче наистина все още няма конкретна представа за него. За такава конкретна представа за него е по-добре  да  се посети посочения музей, защото в него са показани редица експонати от важните исторически разкопки  в развалините на древното царство  Йелан.