13-те гробници  на династията Мин
中国国际广播电台

     Историята за изграждане на 13-те гробници на династията Мин е свързана неразривно с един преврат.Основоположникът на династията Мин Джу Юанджан избира Нанкин за  столица на династията Мин.

    След смъртта му императорският му престол е предаден на внука му. За да узурпира  императорския престол, четвъртият син на Джу Юанджан –Джу Ли разгръща вътрешна война и в крайна сметка се възкачва на императорския престол. 

   След като столицата Нанкин е превзета, внукът на Джу Юанджан изчезва в неизвестност. Чак и до днес изчезването му е мистична загадка в историята на династията Мин. След като се възкачва на престола, Джу Ли смята, че Нанкин е несигурно място  за него и решава да избере  Пекин за столица вместо Нанкин.

   

            

  Още приживе, Джу Ли заповяда на подчинените си да изберат месторазположение на гробница за него. След нееднократното подбиране, той избира пейзажната и труднодостъпна местност в северозападното предградие на Пекин за  месторазположение на гробницата си и го нарича гробница”Чанлин”.

(Снимка: Каменни образи на мандарини , генерали и животни, подредени на пътя, водещ до гробниците)

   От 1409 година, когато започва изграждането на гробниците, до 1644 година, когато династията Мин пада, т.е. в продължение на 200 години там са погребани  общо 13 императора. Затова там е оформен комплекс гробници на династията Мин, т.нар.13 гробници

(Снимка: Предмети на изкуството,открити  в 13-те гробници на династията Мин)