Мавзолеите на династия Сися

中国国际广播电台

      Археологическото откритие на мавзолеите на династия Сися в днешния Нинся-хуейския автономен район, Северозападен Китай, представлява едно от 100-те важни археологическите  открития в Китай през 20-ти век и е от важно  значение в историята на археологическите изследвания за националните малцинства.

Сися като независимо царство има  свой език и писменост.За съжаление, когато армията на Чингис хан завладява царството Сися през 1227 година, е извършено масово убийство на жителите в царството Сися. Едновременно с това  убийство  са разрушени окончателно и културните паметници. Обаче от царството Сися са оставени много загадки.


  В началото на 70-те години развалините на мавзолеите на Сися бяха  открити съвсем случайно. В продължение на 30 години  след това бяха извършени  много пъти проучвания за мавзолеите на  Сися и първоначално е установено териториалното разположение и структурата на  мавзолеите.

Мавзолеите на  Сися са изградени на 50 квадратни километра площ. На тази площ са открити развалини на общо 9 императорски мавзолея и над 250 аристократски  и чиновнически гробници. По мащабите  те са сходни с 13-те гробници в Пекин на династия Мин. Всеки от 9-те  императорски мавзолеи е самостоятелен цялостен архитектурен  ансамбъл.

Един от тях  се казва Линда. Той е наричан пирамида в Изтока. Той е 8-ъглова конусовидна сграда. Най-големият диаметър на вътрешната част на  сградата е около 34 метра. Такава сграда не се среща никъде в другите  императорски гробници. Специфичният й архитектурен стил може да показва и специфичните погребални обичаи на  аристократите от  Сися.