Каменовъглени пещери в Майджишан и Лунмън, Луоян
中国国际广播电台

       Каменовъглените пещери в Майджишан са разположени  на 45 километра югоизточно от град Тяншуй, провинция Гансу. Те са високи 150 метра високи. Историческите документи  показват, че дълбаенето на тези пещери започва от династията Хоучин(около през трети век преди н.е.).По-късно по стръмните  скалисти върхове  с 30 – 70 метрова височина продължава издялването на статуи на Буда.

Каменовъглени пещери Майджишан

(Снимка: Статуя на Буда в задната ниша в 127-мата пещера от каменовъглените пещери в Майджишан)

   В тези пещери са запазени 194 глинени статуи и над 7000 статуи на Буда, както и 1300 квадратни метра стенописи от  редица династии като Северна Уъй, Западна Уъй, Северна Джоу, Суй, Тан, петте династии(907 -960 г.), Сун, Юан, Мин, Цин и др.  Тези статуи и  стенописи са  важни  веществени доказателства за будистката история, история, археология и фолклор. Тези пещери са укрити в отдалечената гора, затова не са били засегнати от  редица войни и кражби.

   

  Каменовъглените пещери “Лунмън”, провинция Хънан са разположени на 13 километра от град Луоян, провинция Хънан, по-точно, на двата бряга на река Ихъ. Това е  красива местност с голям брой храмове и манастири – любимо място на поети и туристи от древността. Пещерите са издълбани през около  493 година и имат  вече 400-годишна история. Пещерите наброяват над 2300 с над 100 хиляди статуи на Буда, 3600 текста и надписиа върху надгробните плочи и 40 будистки  пагоди. По стените  на пещерите има и изображения на феи.