Статуя на многорък Буда Авалокитесвара
中国国际广播电台
       
         (Снимка: Статуята на многорък Буда Авалокитесвара като скулптурна творба от династия Мин е открита в манастира”Шуанлин” в околия Пиняо, провинция Шанси)

   В манастира”Шуанлин” са запазени голям брой цветни скулптурни произведения от династия Мин. Те са с висока художествена стойност. Според предположенията на археолозите, манастирът е изграден в началото на  династия Северен Уъй(386 – 534 г.) Няколко пъти е  реставриран.Манастирът има ограда, а вътре в него има различни зали  с общо над 2000 цветни  статуи на Буда. А в залата за Буда са поставени над 400 статуи на многоръкия Буда Авалокитесвара. По брой  на цветните скулптурни статуи и технология за производството им, манастирът ”Шуанлин” може да бъде считан за  музей за цветна скулптура в Китай.