„Джаошъ Гуер” - Сирак Джао
中国国际广播电台

     По време на “Пролети и есени” ( 8-ми до 5-ти век пр.н.ер.) има едно царство, което се казва Чжин. Двамата най-важни чиновници на Чжин са Джаодуен и Ту Ангу. Между двамата има дълбоки противоречия и затова, Ту Ангу винаги търси начин да убие Джаодуен.

    Един път, императорът на Чжин бил заблуден от думите на Ту Ангу и решил, че Джаодуен е чужд шампион. Той издава заповед да бъде убито целия род на Джаодуен, повече от 300 души. Обаче, снахата на Джаодуен – Джуан Джи е изключение, защото тя е дъщеря на императора. Въпреки, че била спасена поради статута си, тя била затворена в двореца.

    Тогава Джуан Джи вече е бременна и не след дълго ражда едно момченце. Майка му го нарича „сирак Джао” и се надява когато той порасне, да отмъсти за семейство Джао. Обаче, Ту Ангу научава новината и веднага изпратил войници при Джуан Джи, за да убият бебето.

    Един от приятелите на Джаодуен – Чън Иън - лекар, за да спаси бебето, взема една голяма медицинска кутия и отива при принцеса да я лекува. Той скрива бебето в кутията, за да го изведе извън двореца, но на последната врата на двореца, той и бебето са открити от генерал Хан Чюе. Хан Чюе също съчувства на трагедията на семейството Джао, затова той пуска Чън Иън и бебето да минат, а после се самоубива.


       

  

     След като научава, че бебето е спасено, Ту Ангу много се ядосва и издава заповед, ако в срок от 3 дена, бебето не бъде предадено, той ще убие всички бебета в царството, които под 1 годишна възраст.

    Чън Иън и другия приятел на Джаодуен – Гонсуен Чучжю обсъждат, че само ако някой може да даде своя живот, нарочно да бъде арестуван с едно бебе, другите бебета, както и на семейството Джао може да бъдат спасени. За да спаси сирак Джао, Чън Йън реши да жерства своето новородено бебе, дава го на Гонсуен Чучжю, а след това, отива да инфомира Ту Ангу, че знае къде се намира бебето на Джао. Така че Гонсуен Чучжю и бебето, което е заедно с него са убити веднага от войниците на Ту Ангу.

    Ту Ангу много се радва на смъртта на последния член на семейство Джао и защото няма син, като награда, той приема сина на Чън Иън, и го осиновява (всъщност това е точно сирак Джао). Цялото царство смята, че Чън Иън е предал последната и най-важната информация и заради него, сирак Джао умира. Хората го заплюват, но той не се защищава, а внимателно полага всички грижи за отглеждането на сирак Джао.

    След 15 години, другият важен чиновник на царството Чжин – Вейджян се завръща от чужбина. След като научи трагетията на семейството Джао, той веднага намира Чън Иън и започва да го бие. Чън Иън търпи всичко това, защото той знае, че колкото по-силно Вейджян го бие, толкова по-голяма е искреността му към семейство Джао, омразата му към измамниците и възможността да помогне на сирак Джао да отмъсти.

     След като Чън Иън е сигурен, че на Вейджян може да се вярва, за първи път, той му разказва как Гонсуен Чучжю е жертвал своя живот, за да спаси сирак Джао. Вейджян е възхитен от постъпката на приятелите на Джао и обещава да помогне на сирак Джао.

    Докато порасна сирак Джаоу, той разбра цялата трагедия и заедно с Вейджян убиха Ту Ангу.