Ю Джю
中国国际广播电台

        Ю Джю е известен и като „Хънан Банцзъ” или „Хънан Гаодиао”. Хънан идва от името на провинция Хънан. Защото артистите приключват пеенето си винаги с повишена интонация и с произношението „оу”, затова другото име на Ю Джю е „Хънан Оу”. А „Хънан хоу” – викане покрай планините, също е име на Ю Джю, то идва от провинция Шанси. Когато артистите представя Ю Джю в планинските райони на провинцията, те често използват планините за фон и пред тях да поставят сцената. Затова не е странно, че местните жители наричат Ю Джю - „Хънан хоу”.

  Ю Джю се появява в края на династия Мин, защото е широко разпространен сред обикновените хора, този стил се развива много бързо. Ю Джю има 4 главни деления, Сянфу Диао, Юдон Диао, Юши Диао и Шахъ Диао. Мъжкият глас от Юдон Диао е висок и силен, а женският – бърз и ярък, подходящи са за комедия. За разлика от Юдон Диао, мъжкият глас от Юши Диао е сравнително тъжен и безрадостен, а женския глас е протяжен, и затова те са подходящи за трагедия.

   Музикалните инструменти, които се използват за Ю Джю са следните, Банху, Ърху, Саншиан, Пиба, Шън, Дицзъ, Суона и др.

  Най-харектерното за Ю Джю е начинът на пеене. Решителността и богатството на театралната волкална музика на Ю Джю добре отразяват сюжетите с грандиозни постановки, като война, например. Освен това, сюжетът на всяко представление е взет от битовия живот на обикновените хора, от което са изобразени емоционалните конфликти, интересните преживявания и ярките характери на всички герои.

  Преди 1927г., в Ю Джю няма жени артисти. А след като те появяват на сцената, бързо се създават 5 известни театрални школи. Представителят на първата школа е Чан Сяню – емоционална и невъздържена, школата на Чен Суджън е бърза и освежителна, третата школа е на Ма Джинфън – силна и ярка, на Йен Липин е нежна и бавна, а на Суей Лантиеан, стилът е тъжен и въздържан. В момента 5-те школи се развиват много добре в цялата страна.

  Традиционните сюжети на Ю Джю са около 1000, голямата част от тях са за исторически събития, романи или легенди. Сега, въпреки обичта на зрителите към Ю Джю, този стил стои пред големи предизвикателства. Освен липсата на добри млади артисти и нови творби, разликата на сюжетите на Ю Джю с реалния живот се увеличава все повече. Затова, наследството и развитието на Ю Джю са под въпрос.