Персонажите в пекинската опера

中国国际广播电台

        В китайската опера, ролите се делят на четири вида – Шън, Дан, Джин и Чоу. Под всеки вид има и още по-подробно деление, например, към Шън има Лаошън – възрастен мъж, като добродушни хора или императори, както и Сяошън – млад човек.

 

Лаошън"Храм Ганлу" Сяошън "Историята в Люин" Лаодан"Чин Сиянлиан"
Чини "Пияна императрица" Учжин"Война в град Уан " Уенчоу "Среща на героите"

   

  Дан се дели на три вида, Чин-и – жени на средна възраст, които са от благородни семейства. Удан означава момиче, което владее бойно изкуство. Хуадан е символ на малките момичета, от низките слоеве на обществото, като слугините.

  Джин - мъже, които имат необикновен характер или качества.

  Героят Муо е като делението на Шън – Лаошън, означава още по-възрастни мъже, живеещи в долния слой на обществото. При гримирането на Муо, се прави бяла черта върху носа на артиста, затова се наричат “малка шарена маска”. Заедно с “голямата шарена маска” и “втората шарена маска” от героите Джин са наричани “трите шарени маски”.

  Ролята Чоу, всъщност е другото име на “малката шарена маска”, освен, че символизира възрастните мъже, също и е за хитрец или обществени дейци.