Интересен празник Дунджи
中国国际广播电台

     Дунджи е един от 24-те сезона от китайския лунен календар, а също и традиционен празник на китайците. Още в древността епохата “Чунчю” (период на Пролети и есени), съществува сезона Дунджи.

    На китайски “Джи” означава край. Но “Дунджи” не значи най-студеният ден през зимата. Тук “Джи” представлява положението на земното кълбо спрямо слънцето. За хората, живеещи в северното полукълбо, Дунджи е най-късият ден на годината. След това денят става по-дълъг. Според историческите данни по време на Дунджи, императорът се наслаждава на музиката, заедно със своите  чиновници за 5 дена. И обикновените жители свирят на музикални  инструменти. Императорът също кани експерти да проверят точността на календара. Известният Храм на небето в Пекин е мястото, където императорът провежда ритуал, посветен на Небето през зимата.

    В древен Китай на деня на Дунджи има обичай за посрещане на зимата. Сутрита хората стават много рано, децата си обличат с красиви дрехи, те си поздравяват взаимно. Дунджи още се нарича “Дзияодзю”. От този ден хората започват да преброяват “Дзю” – девет. Всеки девет дена е един “Дзю”. Първите девет дена са “първи Дзю”. Дунджи е първият ден на “първи Дзю”. Вторите девет дена се наричат “ер Дзю”. Общо има девет Дзюа. След тези девет Дзюа времето става топло.