В Чъби гори огън

中国国际广播电台

      В китайската история има много известни битки, в които победа удържа по-малочисления противник. Най-известната сред народа е историята за “В Чъби гори огън” от периода на Трицарствието, защото с нея са свързани много вълнуващи и днешните хора истории.

      В края на ІІ в., централизираната власт на династия Източна Хан се намира в упадък и след дълъг период на войни и безредици, Цао Цао, Лиу Бей и Сун Чюен завземат по отделно съответно Централнокитайската равнина, Башу и източния басейн на Яндзъ. От тях, най-силен е Цао Цао. През 208 г. той повежда войските си на юг, побеждава Лиу Бей и завзема стратегическия район Синджоу, като притиска Лиу Бей да отстъпи в Сякоу (днешна Хубей). Цао Цао мечтае да разбие от раз Лиу Бей и в същото време да погълне и земите на Сун Чюен. Затова, Лиу Бей и Сун Чюен решават да се съюзят срещу Цао Цао. В това време, Цао Цао начело на 200 000 войска се спуска по течението на реката от Дзянлин (днешна Хубей), като се насочва към Сякоу. Войската на съюза, състояща се от 50 000 души, се вдига срещу течението на север и двете армии се срещат в Чъби (днешна Хубей, околия Учан). Цялата армия на Цао Цао е съставена от северняци, които не умеят да водят война по вода и отначало претърпяват поражение. Затова, Цао Цао отстъпва до Дзянбей и между него и противниковите войски застава реката. След поражението, Цао Цао нарежда на предалите се от Синджоу генерали Цай Мао и Джан Юн да обучат войската му да води война по вода, което първоначално дава резултат. Помощникът на Сун Чюен, Джоу Ю се притеснил, че войската на Цао ще успее да се научи да води война по вода под ръководството на двамата пленени генерала и затова използвал умело тактиката на всяване на раздор, в която се хванал Цао Цао и повярвал, че двамата генерали са шпиони и ги убил.

      Джоу Ю и предводителят на армията на Лиу Бей – Джугъ Лян обсъдили положението и решили, че хората и конете на Цао са повече, в армията има повече ред и ако се сблъскат директно, то армията на съюзниците няма как да удържи победа. Затова, те решили да приложат нападение с огън и направили необходимата  подготовка. Един ден, Джоу Ю събрал генералите там и заедно с тях обсъдил плана за нападение. Старият генерал Хуан Гай изказал мнението си, че противникът е много мощен и дали не трябва да обмислят да се предадат. Джоу Ю много се ядосал и заповядал да ударят 50 пръчки на Хуан Гай. След като получил наказанието си, Хуан Гай изпратил писмо до Цао Цао, в което изразявал желанието си да се присъедини към него. в това време, скритите в лагера на Джоу Ю шпиони донесли на Цао Цао вестта за наказанието на Хуан Гай и желанието му да избяга при него. Цао Цао повярвал, че Хуан Гай наистина иска да му служи и много се зарадвал. В това време, известният в цялата Поднебесна военен стратег Пан Тун също помолил да бъде приет от Цао Цао, което още повече го зарадвало и веднага помолил Пан Тун да го посъветва по един тормозещ го въпрос. Оказало се, че войската на Цао Цао е съставена изцяло от северняци и не може да води битка по вода, а и не била свикнала на климата на Юга и често боледувала. Пан Тун отвърнал:”Какво сложно има в това? Ако вземете всички, големи и малки, кораби и ги вържете с метални вериги един за друг 30 или 50 кораба и сложете отгоре дървени дъски, така ще си разрешите проблема.” Цао Цао веднага наредил това да бъде изпълнено. Наистина, по този начин, корабите станали устойчиви и не се клатели от вълните. Войниците се движели на тях като по земята, без да им се вие свят. Цао Цао много се зарадвал на това, но един от съветниците му се противопоставил:”Наистина стана добре, като вързахме така един за друг бойните кораби, но ако противникът ни използва огън, то няма да можем да избягаме.” Цао Цао избухнал в смях и казал:”Не се притеснявай. Ние сме на север, те са на юг. Сега е зима и духа само северозападен вятър, откъде може да дойде югоизточен вятър? Ако те използват огън, нали ще изгорят сами себе си?!” Всички възславили познанията на Цао Цао и отслабили бдителността си.

      Кой можел да предположи, че на 20-ия ден от 11-ия месец изведнъж задухал югоизточен вятър. Предводителят на войските на Лиу Бей Джугъ Лян познавал много добре климатичните явления и отрано се подготвил за това. В това време точно дошло писмото от Хуан Гай с молба да се присъедини към Цао Цао. Цао заедно с генералите си застанал на носа на кораба да чака. Появил се Хуан Гай заедно с десетина малки кораба, които се движели бързо заедно с вятъра. Цао Цао много бил доволен от това. Десетината кораба бързо стигнали до него. Хуан Гай дал знак с ръка и изведнъж от неговите кораби избухнал голям огън. Оказало се, че тези кораби са напълнени изцяло със съчки, слама и олио, все леснозапалими неща. Понеже духал югоизточен вятър, то огънят бързо се прехвърлил на корабите на Цао Цао, които пламнали, но понеже били здраво завързани един за друг, то нямало как да се избяга и всички се превърнали в една огромна горяща клада. Цао Цао бързо скочил на брега, но в това време, скритите там войници на Джоу Ю вече успели да запалят склада за зърнени храни в стана. Съюзната армия нападнал устремно, като разбила армията на Цао. Самият той успял да пробие обсадата и да избяга на север.

      Благодарение на тази битка, Сун Чюен закрепил властта си на юг от Яндзъ, а Лиу Бей се възползвал да завземе огромния район Синджоу. Така се образували трите района под управлението съответно на Цао, Сун и Лиу. Битката при Чъби оставила много класически примери, като например, Хуан Гай, който след наказанието на Джоу Ю, се предава наужким на Цао Цао, което става известно като “тактиката да се нараниш за да спечелиш доверието на врага”. А другият пример е Пан Тун, който е добър приятел на Джугъ Лян и именно той дава идеята на Цао Цао да си върже корабите заедно с метална верига, така че, когато избухва пожар, е много трудно да се избяга. Тази тактика е позната като “тактика на веригата”.