Обкръжавам Уей за да спася Джао

中国国际广播电台

       Сун Бин е известен стратег от епохата на Воюващите царства. Заедно с Пан Дзюен се учат при един и същ учител на воинско дело, а по-късно и двамата заедно служат на царство Уей. Пан Дзюен завиждал на таланта на Сун Бин и решил да му навреди и така направил, че отрязали колената на Сун Бин. По-късно, Сун Бин тайно бил спасен от генерала на царство Ци – Тиен Дзи. “Обкръжавам Уей за да спася Джао” е битка между Сун Бин и Пан Дзюен.

      През ІV в.пр.н.е., царство Уей най-първо измежду другите царства започнало правителствена и военна реформа и мощта на държавата постепенно станала огромна и започнало да покорява по-слабите царства. В това време, достоен съперник на царство Уей от изток било царство Ци, а от запад – Цин. Съседните на Уей царства Джао и Уей (омонимно – б.пр.) били много малки и слаби.

      През 368 г.пр.н.е., царство Джао с подкрепата на Ци нападнало присъединеното към Уей друго царство Уей. Владетелят на Уей изпратил своя велик военачалник Пан Дзюен начело на 100 000 войници да обкръжи столицата на Джао – Хандан. Царство Джао се видяло принудено да помоли Ци за помощ.

      Министърът на Ци Дзоу Дзи решил да не им помагат, защото това щяло да отслаби много силите на страната му. Но друг министър Дуан Ганлън разсъдил, че ако Уей победи Джао, то силите на Уей ще нараснат и ще се превърне в заплаха за Ци и решил да помогнат на Джао.

      Владетелят на Ци решил да приеме идеята на Дуан Ганлън и изпратил осемдесет хилядна войска начело с генерал Тиен Дзи и за стратег Сун Бин да спасят Джао.

      Що се отнася до способностите на Сун Бин, има една история за надбягване с коне, която всички знаят.

     По това време, най-голямото забавление за хората в царство Ци било надбягването с коне. Тиен Дзи също често се обзалагал със злато, но все губел. Сун Бин научил, че конете се разделят според скоростта им на бягане на 3 категории, а освен това видял, че конете на Тиен Дзи не са по-лоши от другите и казал на приятеля си:”Следващият път на състезанията дай голям облог, аз ти обещавам, че ще спечелиш.”

      Като дошло следващото състезание, Сун Бин казал на Тиен Дзи:”Вземи своя най-лош кон и го пусни да се надбягва с най-добрия кон на владетеля, пусни твоя най-добър срещу този от втора категория, а накрая твоя кон от втора категория срещу най-лошия кон.” Така с 2:1, Тиен Дзи спечелил над владетеля, а Сун Бин се прочул.

      Веднъж, владетелят на Ци си разговарял със Сун Бин по военни въпроси и го попитал:”Ако две армии се срещнат, но и двете армии имат еднакво силни позиции и никоя не иска да започне първа, какво трябва да се прави тогава?”

      Сун Бин отвърнал:”Може да се избере един смел и опитен предводител и той заедно с малък отряд бързо да иде лично да се изправи пред противника и задължително да изгуби, а не да спечели тази битка. Така, ще заблуди и подмами врага. В същото време, да се подбере отряд блестящи бойци, които да се скрият по фланговете на противника и когато в редиците на врага във фронт настъпи безредие, да ги нападнат отстрани и със сигурност ще победят.”

      А ето историята за това, как Тиен Дзи и Сун Бин спасили царство Джао. След като анализирал положението, Сун Бин разбрал, че войската на Уей е много мощна и че ако ги нападнат фронтово, то това ще донесе до големи загуби за царство Ци. Затова, той решил да не влиза в сблъсък с основните сили на противника, а да го нападне по слабите места. Той знаел, че елитната армия на Уей не е наблизо и че столицата на Уей – Далян не е добре отбранявана, затова повел войските си срещу столицата, с което накарал армията на Уей да се върне да спасява града си и по този начин опасността над царство Джао била премахната.

      За да вземе превес във войната, Сун Бин решил да създаде у врага впечатление, че войската на Ци е много слаба. Той нарочно изпратил неспособен предводител с войници да нападне военния лагер на Уей Пинлин и, разбира се, войската на Ци била разбита. Главният военачалник на Уей Пан Дзюен решил, че войската на Ци повече няма да нападне и хвърлил силите в нападение срещу царство Джао, като въобще даже не подозирал, че Ци може да нападне столицата на Уей Далян.

      В същото време, Сун Бин лично повел елитната армия в директна атака на Далян. Като научил за това, Пан Дзюен бързо започнал да отстъпва от предната линия на атаката срещу Джао и се забързал обратно да спасява Далян. Но поради умората и недостига на войници и коне, той попаднал в засадата на Сун Бин и, в крайна сметка, войската на Уей претърпяла огромно поражение.

      Като не се сблъскала с важните сили на Уей, а ги нападнала по слабите места, армията на Ци не само спасила царство Джао, но и отслабила Уей. От тук се родила известната военна стратегия “Обкръжавам Уей за да спася Джао”, което има голямо влияние върху следващите поколения.